Číslo miesta: V1
Stav: Rezervované
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V2
Stav: Rezervované
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V3
Stav: Rezervované
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V4
Stav: Rezervované
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V5
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V6
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V7
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V8
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V9
Stav: Rezervované
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V10
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V11
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V12
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V13
Stav: Rezervované
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V14
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V15
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V16
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V17
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,98m²
Číslo miesta: V18
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V19
Stav: Voľné
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: V20
Stav: Rezervované
Celková výmera: 10,8m²
Číslo miesta: VK1
Stav: Rezervované
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: VK2
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: VK3
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: VK4
Stav: Rezervované
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: VK5
Stav: Rezervované
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: VK6
Stav: Rezervované
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: VK7
Stav: Rezervované
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: VK8
Stav: Rezervované
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: VK9
Stav: Rezervované
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: VK10
Stav: Rezervované
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: VK11
Stav: Rezervované
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: VK12
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: VK13
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: VK14
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: VK15
Stav: Rezervované
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: G1
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G2
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G3
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G4
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G5
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G6
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G7
Stav: Voľné
Celková výmera: 23,48m²
Číslo miesta: G8
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: G9
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: G10
Stav: Rezervované
Celková výmera: 13,78m²
Číslo miesta: G11
Stav: Rezervované
Celková výmera: 13,78m²
Číslo miesta: G12
Stav: Rezervované
Celková výmera: 14,31m²
Číslo miesta: G13
Stav: Rezervované
Celková výmera: 14,31m²
Číslo miesta: G14
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,78m²
Číslo miesta: G15
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: G16
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: G17
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,78m²
Číslo miesta: G18
Stav: Voľné
Celková výmera: 32,12m²
Číslo miesta: G19
Stav: Voľné
Celková výmera: 23,56m²
Číslo miesta: G20
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G21
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G22
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G23
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G24
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,52m²
Číslo miesta: G25
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,28m²
Číslo miesta: G26
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,99m²
Číslo miesta: G27
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,99m²
Číslo miesta: G28
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,99m²
Číslo miesta: G29
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,28m²

Aktuálna dostupnosť

G1 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G2 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G3 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G4 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G5 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G6 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G7 1. podzemné poschodie 23,48m² Voľné
G8 1. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
G9 1. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
G10 1. podzemné poschodie 13,78m² Rezervované
G11 1. podzemné poschodie 13,78m² Rezervované
G12 1. podzemné poschodie 14,31m² Rezervované
G13 1. podzemné poschodie 14,31m² Rezervované
G14 1. podzemné poschodie 13,78m² Voľné
G15 1. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
G16 1. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
G17 1. podzemné poschodie 13,78m² Voľné
G18 1. podzemné poschodie 32,12m² Voľné
G19 1. podzemné poschodie 23,56m² Voľné
G20 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G21 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G22 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G23 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G24 1. podzemné poschodie 13,52m² Voľné
G25 1. podzemné poschodie 13,28m² Voľné
G26 1. podzemné poschodie 12,99m² Voľné
G27 1. podzemné poschodie 12,99m² Voľné
G28 1. podzemné poschodie 12,99m² Voľné
G29 1. podzemné poschodie 13,28m² Voľné
V1 1. podzemné poschodie 10,8m² Rezervované
V2 1. podzemné poschodie 10,8m² Rezervované
V3 1. podzemné poschodie 10,8m² Rezervované
V4 1. podzemné poschodie 10,8m² Rezervované
V5 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V6 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V7 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V8 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V9 1. podzemné poschodie 10,8m² Rezervované
V10 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V11 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V12 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V13 1. podzemné poschodie 10,8m² Rezervované
V14 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V15 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V16 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V17 1. podzemné poschodie 10,98m² Voľné
V18 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V19 1. podzemné poschodie 10,8m² Voľné
V20 1. podzemné poschodie 10,8m² Rezervované
VK1 1. podzemné poschodie 12,72m² Rezervované
VK2 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
VK3 1. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
VK4 1. podzemné poschodie 12,72m² Rezervované
VK5 1. podzemné poschodie 12,72m² Rezervované
VK6 1. podzemné poschodie 12,72m² Rezervované
VK7 1. podzemné poschodie 12,72m² Rezervované
VK8 1. podzemné poschodie 12,72m² Rezervované
VK9 1. podzemné poschodie 13,25m² Rezervované
VK10 1. podzemné poschodie 13,25m² Rezervované
VK11 1. podzemné poschodie 13,25m² Rezervované
VK12 1. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
VK13 1. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
VK14 1. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
VK15 1. podzemné poschodie 13,25m² Rezervované