Financovanie

Vyberte si byt, ktorý vyhovuje presne vašim požiadavkám a možnostiam. Následne si ho zarezervujte, aby ste sa uistili, že ho nekúpi niekto iný. A my vyriešime celé financovanie.

Viac informácií

Využite možnosť financovania aj formou hypotéky a spolu s našim finančným špecialistom vyberte najvýhodnejšie riešenie. O všetky náležitosti okolo jej vybavenia a podania žiadostí do bánk sa postaráme osobne.

right leafs

01

Výber

Vyberte si byt, ktorý vyhovuje presne vašim požiadavkám a možnostiam. Následne si ho zarezervujte, aby ste sa uistili, že ho nekúpi nikto iný.

02

Podpis rezervačnej zmluvy a prvá splátka

Podrobne si dohodnite všetky detaily a podmienky financovania. Následne podpíšete Rezervačnú zmluvu a uhradíte prvú splátku vo výške 5 000,- EUR.

03

Podpis zmluvy o budúcej zmluve a druhá splátka

Na základe Rezervačnej zmluvy sa pripraví Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Po jej podpise uhradíte druhú časť kúpnej ceny - doplatok do 20% z ceny nehnuteľnosti. Po geodetickom zameraní a vypracovaní znaleckého posudku hrubej stavby, sa nehnuteľnosť následne zapíše ako rozostavaná stavba do katastra nehnuteľností.

04

Podpis kúpnej zmluvy a tretia splátka

Nehnuteľnosť technicky a technologicky dokončíme, resp. pripravíme k užívaniu a podáme žiadosť o kolaudáciu. Po skolaudovaní sa následne podpíše Kúpna zmluva a doplatí sa celá kúpna cena bytu.

05

Odovzdanie

Po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení tretej splátky dôjde k odovzdaniu nehnuteľnosti.

Viac o ponuke bývania

Ponuka bytov

Stavebník a predajca

Constario, s. r. o.Drozdia 2010 14 Žilina

Investor

Constario Považská Bystrica, s. r. o.Drozdia 2010 14 Žilina

Kontakt

Ing. Monika Nimohajová+421 948 420 300+421 948 990 110info@2dubypovazska.sk