Číslo miesta: G30
Stav: Predané
Celková výmera: 15,11m²
Číslo miesta: G31
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G32
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G33
Stav: Voľné
Celková výmera: 12,31m²
Číslo miesta: G34
Stav: Predané
Celková výmera: 12,31m²
Číslo miesta: G35
Stav: Predané
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G36
Stav: Predané
Celková výmera: 12,39m²
Číslo miesta: G37
Stav: Predané
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: G38
Stav: Predané
Celková výmera: 18,14m²
Číslo miesta: G39
Stav: Predané
Celková výmera: 18,14m²
Číslo miesta: G40
Stav: Predané
Celková výmera: 20,50m²
Číslo miesta: G49
Stav: Predané
Celková výmera: 20,72m²
Číslo miesta: G50
Stav: Predané
Celková výmera: 12,61m²
Číslo miesta: G51
Stav: Predané
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G52
Stav: Predané
Celková výmera: 12,61m²
Číslo miesta: G53
Stav: Predané
Celková výmera: 12,61m²
Číslo miesta: G54
Stav: Predané
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G55
Stav: Predané
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G56
Stav: Predané
Celková výmera: 12,39m²
Číslo miesta: G57
Stav: Predané
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: G58
Stav: Predané
Celková výmera: 12,61m²
Číslo miesta: G59
Stav: Predané
Celková výmera: 12,61m²
Číslo miesta: G60
Stav: Predané
Celková výmera: 12,72m²
Číslo miesta: B G1
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,52m²
Číslo miesta: B G2
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: B G3
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,41m²
Číslo miesta: B G4
Stav: Voľné
Celková výmera: 14,73m²
Číslo miesta: B G5
Stav: Voľné
Celková výmera: 15,42m²
Číslo miesta: B G6
Stav: Voľné
Celková výmera: 14,85m²
Číslo miesta: B G7
Stav: Voľné
Celková výmera: 14,85m²
Číslo miesta: B G8
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,41m²
Číslo miesta: B G9
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: B G10
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,52m²
Číslo miesta: B G11
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,52m²
Číslo miesta: B G12
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: B G13
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,19m²
Číslo miesta: B G14
Stav: Voľné
Celková výmera: 16,98m²
Číslo miesta: B G15
Stav: Voľné
Celková výmera: 16,98m²
Číslo miesta: B G16
Stav: Voľné
Celková výmera: 14,45m²
Číslo miesta: B G17
Stav: Voľné
Celková výmera: 15,02m²
Číslo miesta: B G18
Stav: Voľné
Celková výmera: 15,02m²
Číslo miesta: B G19
Stav: Rezervované
Celková výmera: 16,98m²
Číslo miesta: B G20
Stav: Voľné
Celková výmera: 16,89m²
Číslo miesta: B G21
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,37m²
Číslo miesta: B G22
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²
Číslo miesta: B G23
Stav: Voľné
Celková výmera: 13,25m²

Vyberte si svoje ideálne parkovanie

B G1 2. podzemné poschodie 13,52m² Voľné
B G2 2. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
B G3 2. podzemné poschodie 13,41m² Voľné
B G4 2. podzemné poschodie 14,73m² Voľné
B G5 2. podzemné poschodie 15,42m² Voľné
B G6 2. podzemné poschodie 14,85m² Voľné
B G7 2. podzemné poschodie 14,85m² Voľné
B G8 2. podzemné poschodie 13,41m² Voľné
B G9 2. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
B G10 2. podzemné poschodie 13,52m² Voľné
B G11 2. podzemné poschodie 13,52m² Voľné
B G12 2. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
B G13 2. podzemné poschodie 13,19m² Voľné
B G14 2. podzemné poschodie 16,98m² Voľné
B G15 2. podzemné poschodie 16,98m² Voľné
B G16 2. podzemné poschodie 14,45m² Voľné
B G17 2. podzemné poschodie 15,02m² Voľné
B G18 2. podzemné poschodie 15,02m² Voľné
B G19 2. podzemné poschodie 16,98m² Rezervované
B G20 2. podzemné poschodie 16,89m² Voľné
B G21 2. podzemné poschodie 13,37m² Voľné
B G22 2. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
B G23 2. podzemné poschodie 13,25m² Voľné
B G24 2. podzemné poschodie 13,25m² Rezervované
G30 2. podzemné poschodie 15,11m² Predané
G31 2. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G32 2. podzemné poschodie 12,72m² Voľné
G33 2. podzemné poschodie 12,31m² Voľné
G34 2. podzemné poschodie 12,31m² Predané
G35 2. podzemné poschodie 12,72m² Predané
G36 2. podzemné poschodie 12,39m² Predané
G37 2. podzemné poschodie 13,25m² Predané
G38 2. podzemné poschodie 18,14m² Predané
G39 2. podzemné poschodie 18,14m² Predané
G40 2. podzemné poschodie 20,50m² Predané
G41 2. podzemné poschodie 14,11m² Predané
G42 2. podzemné poschodie 13,14m² Predané
G43 2. podzemné poschodie 13,14m² Predané
G44 2. podzemné poschodie 13,14m² Predané
G45 2. podzemné poschodie 13,78m² Predané
G46 2. podzemné poschodie 13,14m² Predané
G47 2. podzemné poschodie 13,14m² Predané
G48 2. podzemné poschodie 13,78m² Predané
G49 2. podzemné poschodie 20,72m² Predané
G50 2. podzemné poschodie 12,61m² Predané
G51 2. podzemné poschodie 12,72m² Predané
G52 2. podzemné poschodie 12,61m² Predané
G53 2. podzemné poschodie 12,61m² Predané
G54 2. podzemné poschodie 12,72m² Predané
G55 2. podzemné poschodie 12,72m² Predané
G56 2. podzemné poschodie 12,39m² Predané
G57 2. podzemné poschodie 12,72m² Predané
G58 2. podzemné poschodie 12,61m² Predané
G59 2. podzemné poschodie 12,61m² Predané
G60 2. podzemné poschodie 12,72m² Predané